Många inom ambulans och räddningstjänst drabbas av posttraumatisk stress. Det finns studier som visar att risken för att drabbas faktiskt är större för ambulanspersonal än för Vietnamveteraner.

– Svenska och internationella studier visar att mer än 20 procent av all ambulanspersonal skulle behöva få undersökt hur de egentligen mår. Men det görs inte. Den forskning som har gjorts och som visar att personal i de här yrkena ofta drabbas av arbetsrelaterad ohälsa har i mycket liten omfattning nått arbetsgivarna. Det förebyggande hälsoarbetet saknas nästan helt.

Det säger Per-Anders Åström som själv är ambulanssjuksköterska och ordförande i nybildade Blåljuspersonalens insamlingsstiftelse.

Syftet med tiftelsen är att kunna erbjuda ekonomiskt stöd till rekreation för personal inom ambulansen och räddningstjänsten som fått sin hälsa försämrad på grund av jobbet.

Målet är också att kunna stödja arbetsmiljörelaterad forskning för respektive yrkesgrupp.