Det är Venhälsan vid Södersjukhuset i Stockholm som i morgon inleder försök med att ge en kort strömimpuls över det immuniserade området på försökspersoner som har vaccinerats mot hiv.

Vaccinet består av sju dna-plasmider med gener från olika delar av hiv och från flera olika subtyper av hiv. Eftersom endast ett fåtal delar av hiv inkluderas i vaccinet kan viruset inte återskapas i sin helhet. Det som händer är däremot att det bildas vissa proteinfragment som immunförsvaret lär sig att känna igen.

För att vaccinet bättre ska tas upp av cellerna försöker man att använda sig av så kallad elektroporering. Det innebär att svaga impulser av ström ges via små hudelektroder som placeras över det immuniserade området.

I februari 2009 beskrev Vårdfokus hur metoden för första gången användes i Sverige vid utprovningen av ett vaccin mot hepatit C.