– Vi står fast vid att vi inte diskriminerar gravida kvinnor utan att vi har tillämpat gällande lagstiftning, säger försäkringsdirektör Birgitta Målsäter i ett pressmeddelande.

Försäkringskassan tycker att det är angeläget att få frågan prövad i Högsta domstolen eftersom man menar att det är en konflikt mellan olika lagstiftningar. Å ena sidan diskrimineringslagstiftningen, å andra sidan reglerna om sjukpenning.

– Enligt gällande rätt inom socialförsäkringen ska Försäkringskassan göra en prövning av om en persons graviditetsbesvär är att anse som sjukdom. Samtidigt har hovrätten ansett att Försäkringskassan, redan genom att göra den prövningen, diskriminerat kvinnorna, säger Birgitta Målsäter.