Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag meddelat två domar som rör disciplinpåföljd enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

I båda fallen slås fast att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, inte har haft något lagligt stöd för att låta blir att dela ut disciplinpåföljd, när man riktat kritik mot anmäld sjukvårdspersonal.

De nu gällande bestämmelserna om disciplinpåföljd ska enligt domstolen följas och målen återförvisas därför till HSAN för ny prövning

Den 1 januari 2011 införs den nya patientsäkerhetslagen  (2010:659) som avskaffar disciplinpåföljderna varning och erinran. Det domstolen har tagit ställning till i målen är om HSAN har haft fog för sitt beslut att inte utdela disciplinpåföljd på grund av att disciplinpåföljderna inom hälso- och sjukvården avskaffas per den 1 januari 2011.