Vårdfokus har i flera artiklar berättat att Röda korsets sjuksköterskor som jobbar ideellt inte dokumenterar sina insatser. Röda korset anser sig nämligen ha fått besked från Socialstyrelsen att det är okej att göra så vid exempelvis konserter och motionslopp.

– Funktionärerna är inte där som sjuksköterskor utan för att ge första hjälpen. Vi har fått ett myndighetsbeslut enligt vilket vår verksamhet inte betraktas som sjukvård, sade Lilian Carleson, medicinsk rådgivare på Röda korset, till Vårdfokus i somras.

Det hon hänvisar till är ett brev som Socialstyrelsen skickade 2008 efter att Röda korset hade frågat vad som gäller vid frivilligarbete.

Inte heller hemvärnets sjuksköterskor dokumenterar.

Alla ska dokumentera 

Vårdfokus rapportering väckte många reaktioner och ledde till att Röda korset ännu en gång bad om besked. Nu har alltså Socialstyrelsen svarat i form av en promemoria. Dokumentationsplikten gäller och det finns ”mycket litet utrymme att bedöma insatser som ges av legitimerad hälso– och sjukvårdspersonal som något annat än hälso– och sjukvårdsuppgifter”.

Inga undantag 

Anders Alexandersson, jurist på Socialstyrelsens avdelning för regler och tillstånd, kan dock inte komma på ett enda exempel på undantag från regeln om att man ska dokumentera det man gör.

– Teoretiskt finns det kanske någon möjlighet som man kan filosofera kring, men i praktiken kan jag inte komma på något, säger han.

Kritik från läsarna 

Flera av Vårdfokus läsare tycker att regeln är orimlig. Måste man till exempel dokumentera ett litet skavsår som läggs om vid ett maratonlopp?

– Ja, hälso– och sjukvårdspersonal har även ett uppmärksamhetsansvar som innebär att man tar ställning till om löparen behöver några ytterligare åtgärder. Är han till exempel uttorkad, hur är allmäntillståndet? När man släpper iväg honom har man samtidigt friskförklarat honom, säger Anders Alexandersson.

Det handlar också om patientens, i det här fallet löparens, rättigheter och möjlighet att kunna utnyttja patientförsäkringen vid en eventuell felbedömning.

– Personen som får hjälp förväntar sig att en medicinskt kunnig person gör en korrekt bedömning, säger Anders Alexandersson.

Har inte ändrat sig 

Han tycker inte att Socialstyrelsen har varit otydlig och tillbakavisar att man har gjort en kovändning.

– Jag har gått igenom alla de fall som finns i vårt diarium och överlagt med kollegerna och det här beskedet löper som en röd tråd. Det verkar har blivit en kommunikationsmiss 2008, man borde ha talats vid och gått vidare på djupet, säger Anders Alexandersson.

Bjuder in till möte 

Det tänker Socialstyrelsen göra den här gången. I sitt brevsvar konstaterar myndigheten att det här får konsekvenser för Röda korsets fortsatta arbete och bjuder därför in till ett möte.

Socialstyrelsen tänker dock inte gå tillbaka och granska redan gjorda insatser.