Trots att Läkemedelsverket i nuläget inte har kunnat fastslå något samband mellan vaccinet och narkolepsi (sömnsjuka) så har läkaren Peter Randmaa sin uppfattning klar:

– Vi har sett att svininfluensavaccinet gett biverkningar. Barn har fått sömnsjuka och folk har drabbats av neurologiska biverkningar som förlamning. Själv har jag pratat med flera som drabbats av klåda och utslag, säger Peter Randmaa till Arbetarbladet.

Han anser att man vet för lite om biverkningarna och att de måste utredas noga först.

– Jag går på magkänslan. Man måste vara kritisk och inte bara följa de dekret som myndigheterna kommer med. De som vill utsätta sig för riskerna får göra det men vi ställer inte upp och vaccinerar mer, säger Peter Randmaa.

Socialstyrelsen tycker att Peter Randmaas skepsis är obefogad.

– Vaccinet är inte alls oprövat. Alla biverkningsfall är noga redovisade och det har inte blivit fler biverkningar än väntat, säger läkaren Martin Holmberg på Socialstyrelsen.

Han tycker att det är fel att säga att det är ett osäkert vaccin eftersom det är godkänt i hela Europa och myndigheterna noggrant har vägt nyttan mot riskerna, enligt Martin Holmberg.