Den explosiva ökningen skedde trots att utbrottet upptäcktes snabbt och att preventiva åtgärder sattes in skyndsamt. Det berodde på att hivstammen spreds i ett så kallat stående nätverk av missbrukare som redan hade etablerat ett riskfyllt beteende med delande av sprutor och injektionsverktyg. Det visar en kartläggning av utbrottet med nya molekylära metoder.

Utbrottet dröjde tre år

Forskarlagets kartläggning bekräftar dessutom att den virusstam som spreds i Stockholm och som kulminerade 2007 hade importerats från ett liknade utbrott i Helsingfors sex år tidigare. Den virusstammen kom till Sverige 2003 men utbrottet startade inte förrän 2006.

– Resultaten visar att det är för sent att starta preventiva åtgärder när ett utbrott redan har startat. Preventiva insatser måste finnas på plats i förväg, och sprutbyte är en viktig del av ett sådant preventionsprogram, säger Jan Albert, professor vid Karolinska institutet i Solna och tidigare medarbetare vid Smittskyddsinstitutet i ett pressmeddelande.

Det är han som har lett forskarlaget från Karolinska institutet, Smittskyddsinstitutet, Stockholms läns landsting, Finland och USA.

Begagnade sprutor, kanyler oh andra tillbehör som drogmissbrukare delar är den viktigaste riskfaktorn för blodsmitta av hiv utanför sjukvården.  Det var med den insikten som sprututbytes- eller sprututdelningsprogram startades på flera håll i västvärlden under 1980-talet.  I dag finns programmen i stora delar av världen.

Göteborg säger nej

I Lund startade en verksamhet vid infektionskliniken 1986 och i Malmö året därpå och från 2006 ger lagen om utbyte av sprutor och kanyler alla landsting möjlighet att bedriva sprututbytesverksamhet om tillstånd beviljas av Socialstyrelsen.

Stockholms landstingsfullmäktige röstade för en fyraårig försöksverksamhet i juni i år, och på Helsingborg lasarett öppnade en mottagning den första september. Men i Göteborg beslutade kommunstyrelsen i mitten av oktober i år att säga nej till sprututbytesprogram.

Undersökningsfynden är publicerade  online den 20 oktober i den internationella vetenskapliga tidskriften Journal of Virology.