De djupa infektionerna efter knä- och höftledsoperationer har helt försvunnit med de striktare hygienrutinerna. Det har varit åtgärder på bred front: utbildning, hygienronder, luftmätningar, råd och information, och renovering av gamla operationssalar. Dessutom är man mer noggrann med att skydda nyopererade patienter från dem som väntar på operation.

Infektioner efter proteskirurgi leder till att protesen måste opereras bort och en ny sättas in. Dessutom krävs långvarig antibiotikabehandling. Åtgärder mot djupa infektioner är därför kostnadseffektiva samtidigt som de besparar patienterna mycket lidande.

– Det är en viktig patientsäkerhetsfråga. Av de patienter som får en infektion kommer närmare 70 procent aldrig riktigt igen. Samtidigt räknar vi med att vårdkostnaderna för varje infektion är omkring 1,2 miljoner kronor, säger Katarina Lönn som är verksamhetschef på ortopeden.