Gemensamma journalsystem för alla vårdgivare i Sverige har diskuterats i många år. Nu vill den nya IT-ministern Anna-Karin Hatt gå från ord till handling. I sitt första tal som minister i onsdags förklarade hon att det är en fråga om liv eller död att exempelvis en läkare snabbt kan få tillgång till hela sjukdomsbilden.

– Jag är beredd att sätta mig ned med varenda landstings IT-chef om det är vad som krävs. Varje gång vi inte räddar ett liv på grund av att vi inte har journalsystem som kommunicerar med varandra skapar det ett ofantligt mänskligt lidande. Räcker inte det kan det vara dags att ändra lagen, säger hon enligt nyhetsbyrån TT.

Möts av kritik

Förslaget möts dock av kritik, bland annat från Dagens Nyheters ledarskribent Hanne Kjöller som i dag skriver så här:

”Söker du hjälp för en vrickad fot kan det hända att det på läkarens skärm svischar förbi journalanteckningar om en tidigare abort, någon könssjukdom och en redogörelse från psykologsamtal på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen. Vill vi det?”

Hon menar också att väsentlig information i vårdtillfället kan drunkna i allt som är inaktuellt och oväsentligt.

Måste göra aktiva val

Hanne Kjöller skriver att systemet med spärrar och att vårdgivaren måste göra aktiva val när han eller hon läser om tidigare vård i journalen kan ha luckor. Alla patienter informeras heller inte om rätten att spärra sina uppgifter.

Hon ger ett exempel på att systemet inte fungerar från Stockholms läns landsting:

”Systemet har bedömts som så otillfredsställande ur säkerhetssynpunkt att landstingets jurister bedömt att personer med skyddad identitet helt måste lyftas ur det elektroniska journalsystemet. Deras journaler ska skrivas och arkiveras på papper.”

Läser bekantas journaler

Hanne Kjöller hänvisar också till en intervjustudie bland 41 vårdanställda vid Sahlgrenska universitetssjukhuset där det framkom att läkare ofta läser journaler i utbildningssyfte eller genom någon annans inloggning. Åtta av tio läkarstudenter berättade att det förekommer att anställda läser journaler som tillhör bekanta eller andra de är intresserade av.