I senaste numret av Vårdfokus granskas alternativa och komplementära metoder inom den offentligfinansierade vården. Vi rapporterar bland annat om att antroposofiska Kirstens Familjehälsa som  driver mödravårds- och barnavårdscentraler i Stockholm och Järna. På dess hemsida  gavs tidigare råd som går rakt emot den konventionella barnhälsovården och att Socialstyrelsen nu överväger en tillsyn. Barnhälsovårdsöverläkare Margareta Blennow menar att föräldrarna vilseleds.

Parallellt granskar Stockholms läns landsting kompetensen på bvc-enheten i Järna. Alla bvc-sjuksköterskor i landstinget måste ha specialistutbildning. Trots det drivs bvc inom Kirstens Familjehälsa i Järna sedan länge med en grundutbildad sjuksköterska. 

Muntligt avtal förnekas

Barnmorskan Kirsten Nisted hävdar att hon har ett muntligt avtal om att det är okej, något som landstinget förnekar.

– Vi har inte ens vetat om det, säger Monica Lindell Olsson vid hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

Den 12 oktober skickade landstinget ett varningsbrev med krav på åtgärder inom 30 dagar. Annars kan vårdavtalet med landstinget brytas.

Nedläggning hotar

Kirsten Nisted tänker ansöka om dispens från kompetenskravet. Alternativet är att bli helt privat eller lägga ned.

Mödravårdscentralen i Järna och hennes enheter i Stockholm uppfyller dock kraven och är inte hotade.