Janne Kautto håller med om den kritik som framförs på DN debatt i dag; ambulanssjukvården i Stockholm saknar en strukturerad ledning och ambulanserna används inte på bästa sätt.

Han anser att ambulanssjukvården i andra landsting är mer patientfokuserad än i Stockholm, där den fortfarande mer är en transportorganisation.  Det innebär att ambulanspersonalen och entreprenörerna inte får gehör för sina tankar och funderingar kring utvecklingen.

– Ambulanspersonalen skulle kunna göra mycket mer, men vi bromsas av en seg byråkrati, säger Janne Kautto.

I Skåne får ambulanssjuksköterskorna bedöma och triagera patienter på plats, vilket gör att de till exempel kan beställa en taxi till en patient för transport till primärvården istället för att ta med patienten till akuten. Det gör att patienten hamnar rätt från början och slipper långa väntetider på akuten.

– Men i Stockholm får ambulanssjuksköterskan inte bedöma patienter, utan alla ska tas till akuten för bedömning av läkare, säger Janne Kautto.

Han anser också att det behövs fler ambulanser och bättre utrustning, exempelvis finns det inte EKG-utrustning i alla ambulanser, trots att Socialstyrelsens regelverk säger att det ska finnas telemedicinsk övervakning i alla ambulanser.