– Varför förskrivningen av antibiotika är så mycket högre till kvinnor, trots att män oftare drabbas av infektioner vet vi inte, säger Karin Schenck-Gustafsson som är chef för genusmedicin på Karolinska institutet till tidningen Läkemedelsvärlden.

Att kvinnor oftare söker vård för sina besvär tror hon inte är hela förklaringen.

Sedan tidigare är det känt att det skrivs ut mer antidepressiva läkemedel och sömnmediciner till kvinnor. I den nya studien visar det sig även att kvinnor får mer smärtstillande och febernedsättande medel utskrivna, liksom vitaminer och mineraler. Ingenting talar dock för att just kvinnor skulle vara i större behov av dessa läkemedel. 

För att läkare ska uppmärksammas på skillnader i biverkningar mellan män och kvinnor föreslår hon att det utvecklas ett varningssystem för detta i läkemedelsjournalen.

Undersökningen presenteras på en genuskonferens som pågår i dag och i morgon på Karolinska institutet i Stockholm.