Det är flera frågor som nu ställs efter programmet Kalla faktas granskning av den vård som Anna Lindh fick på Karolinska universitetssjukhuset. Användes fel metod? Var rätt personer på plats? Var de som ledde operationen tillräckligt erfarna och kompetenta?

Damage control

I stället för att operera Anna Lindh åtta timmar i sträck för att laga skadorna i levern borde kirurgerna ha använt metoden Damage control. Det anser Donald Trunkey, professor emeritus och expert på traumakirurgi från Oregon, USA, som intervjuades i Kalla fakta i går.

Damage control går ut på att man gör en kort första operation. I stället för att fortsätta laga skadorna under flera timmar försöker man få stopp på blödningarna genom att packa det skadade organet med operationsdukar. Därefter får patienten vila, återfå kroppsvärmen och först senare fortsätter man att operera.

Oerfarna traumakirurger

Kalla fakta berättade också att under de första 45 minuterna bytte man operationsledare tre gånger och det var oerfarna kirurger på plats från början. Karolinska universitetssjukhusets två mest erfarna traumakirurger var inte på plats förrän fem timmar efter att Anna Lindh knivskurits eftersom de inte hade jour den kvällen och inte kunde nås på sina mobiltelefoner.

Karolinska universitetssjukhuset har avböjt att kommentera programmet utan har i stället bett Socialstyrelsen att göra en granskning av saken.

Ovanlig begäran

– Det är extremt ovanligt att vi får en sådan här begäran. Vi har som princip att inte utreda ärenden som är äldre än två år eftersom det ofta är väldigt svårt att göra. Det gagnar sällan patientsäkerheten på något sätt. Ett ärende som är sju år gammalt är än mer tveksamt, säger Per-Anders Sunesson, chef för Socialstyrelsens tillsynsmyndighet.

Han har dock förståelse för att sjukhuset vill få till en granskning i just det här ärendet.

– Om det riktas allvarliga anklagelser som sjukhusledningen inte kan bemöta, eftersom alla uppgifter är sekretessbelagda, så är det en svår situation.

Socialstyrelsen kommer att besluta om en eventuell granskning senare i veckan. Om de tar upp saken får deras experter tillgång både till journaler och all övrig dokumentation.