Det är Socialförvaltningen i Kils kommun i Värmland som under två veckor har gjort en mätning av sjuksköterskornas arbetstid. Liknande mätningar har tidigare gjorts på andra håll, men det är första gången som en kommun gör en sådan kartläggning.

Mätningen visar att mest tid läggs på dokumentation och kontakter, först därefter kommer specifika omvårdnadsåtgärder som sårvård och injektioner.

– Eftersom administration tar så mycket tid kommer vi nu att arbeta med att försöka göra dessa uppgifter effektivare så att sjuksköterskorna ska få mer tid över för vårdtagarna. Det säger Annika Nilsson som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Kils kommun och som ansvarar för mätningen.

Så här fördelade sig de olika arbetsuppgifterna:

• Dokumentation och administration 22 % 
• Kontakter 18 %
• Specifika omvårdnadsåtgärder 14 %, till exempel sårvård, injektioner
• Läkemedelshantering 10 % 
• Färdtid 8 % 
• Annat arbete 7 %, exempelvis förrådshantering, facklig tid
• Planering och ledning 6 % 
• SoL-insatser 5 % 
• Delegering, handledning och utbildning 4 %
• Forskning och utveckling 3 %
• Förskrivning 1 % 
• Väntetid utan vårdtagare 1 % ,till exempel telefonkö
• Väntetid med vårdtagare <1 %