Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, SSF, har tillsammans arbetat fram en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor som arbetar i akutsjukvård: Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård. Skriften kan beställas på SSF:s hemsida eller direkt av Anette Danielsson, anette.danielsson@swenurse.se.