Webbplatsen Aktuellt om vetenskap & hälsa är gemensam för Skånes universitetssjukhus, labmedicin Skåne och psykiatri Skåne vid Region Skåne samt medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Patienter och närstående ska kunna läsa

På hemsidan presenteras ny forskning inom medicin och hälso- och vårdvetenskap. Det kan vara allt från molekylära mekanismer bakom sjukdomar till psykisk ohälsa och omvårdnad av äldre. Även forskare ska presenteras.

– Tanken är att alla intresserade, framför allt patienter och närstående, ska kunna läsa om den forskning som bedrivs i området, berättar Eva Bartonel Roxå, som är forskningsjournalist och kommunikatör. 

Även som tidskrift

Aktuellt om vetenskap & hälsa är även en tidskrift i pappersform som utkommer två gånger per år, med samma avsändare som  webbplatsen. I stort sett allt material från tidskriften från och med november 2009 finns på hemsidan, men webbplatsen innehåller även mycket material som inte har publicerats i tidskriften.