Rifampicin är ett antibiotika som används för att behandla tuberkulos. Många patienter har utvecklat resistens mot det, vilket utgör ett allt större problem i bekämpningen av tuberkulos.

Snabbt och enkelt

I New England Journal of Medicine presenterar forskare en studie av ett nytt test som snabbt och enkelt avgör om en individ är bärare av rifampicinresistenta tuberkulosbakterier.

Studien omfattar 1 730 patienter med misstänkt tuberkulos och har gjorts i Peru, Azerbadjan, Sydafrika och Indien. Testet identifierade 551 av 561 patienter som var positiva vid ett vanligt tuberkulostest. Dessutom kunde testet identifiera 124 av 171 individer som var felaktigt negativa med det vanliga testet.

Kostnaden ett hinder

Satsningen på att ge människor i fattiga länder tillgång till diagnostik och behandling av tuberkulos har räddat miljontals människoliv. Men bekämpningen av tuberkulos hindras av långsamma och okänsliga diagnostiska metoder, särskilt när det gäller att upptäcka läkemedelsresistenta bakterier, skriver artikelförfattarna i New England Journal of Medicine.

Det nya testet, MTB/RIF, är enkelt att göra och svar ges redan inom två timmar. Nackdelen är att testet är relativt dyrt, vilket skulle kunna begränsa användningen av det.