Sekretessbestämmelserna medger inte att personal tar del av journaler för patienter som de inte har vårdkontakt med. I det här fallet har det alltså skett ändå, men upptäckts genom det kontrollsystem som finns.

I ett pressmeddelande förklarar landstinget varför man valt att polisanmäla händelsen och inte nöjt sig med att ge medarbetaren en varning.

– Vi måste med kraft markera att det inte är acceptabelt att missbruka journalsystemet och är angelägna om att polisen utreder det här, säger Christina Kovac som är tillförordnad psykiatrichef.

Landstinget Halland har nyligen börjat arbeta med sammanhållna datoriserade patientjournaler. Det har många fördelar och ger en ökad patientsäkerhet genom att exempelvis en behandlande läkare lättare än förut kan ta del av en patients sjukdomshistoria även från andra avdelningar. Men det ställer också höga krav på sekretessen inom sjukhuset.