På regionfullmäktiges möte den 23-24 november 2009 fattades beslut om att de båda sjukhusförvaltningarna i Malmö och Lund skulle slås samman till en gemensam förvaltning, Skånes universitetssjukhus.

Beslutet möttes av kraftig kritik, inte minst för att personalen, de fackliga organisatonerna och den politska oppositionen inte fick veta något i förväg. 

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, som i en dom finner att detta ärende inte har kungjorts på rätt sätt, och därför upphäver beslutet. Region Skåne överklagar nu denna dom till kammarrätten.

- Vi har tittat närmare på rättens resonemang i frågan och kommit fram till att det är principiellt värdefullt att få klarhet i hur detaljerad en kungörelse av en budget måste vara. Därför väljer vi att överklaga domen , säger regiondirektör Sören Olofsson i ett pressmeddelande.