Sjuksköterskan har enligt landstinget läst en journal om en patient som vårdas inom allmänpsykiatrin, där sjuksköterskan själv inte arbetar.Det var vid en kontroll av inloggningen som det visade sig att sjuksköterskan har läst journalen.

Landstingets personal har inte rätt att läsa journaler om patienter som de inte har en vårdrelation till. En anställd som läser sådan journal gör sig skyldig till dataintrång och polisanmäls alltid, skriver landstinget i ett pressmeddelande.