”Telefonsjuksköterskor skulle behöva förbättra sin jämställdhetskompetens”, säger forskaren Eleonor Kaminsky, på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, till Upsala nya tidning.

Vare sig det var pappor eller mammor som ringde till sjukvårdsrådgivningen  gällde det oftast att deras barn hade öronbesvär, hudåkommor eller feber. Ändå fick mer än hälften av mammorna egenvårdsråd, medan två tredjedelar av papporna hänvisades till sjukvården.

Få manliga telefonsjuksköterskor

Elenor Kaminsky söker en förklaring i telefonsjuksköterskornas egen könstillhörighet. Det flesta av dem är kvinnor. Flertalet som ringde var också kvinnor. I nästan tre fjärdedelar av fallen var det barnets mamma som ringde.

Studien bygger på en analys av 110 samtal som elva kvinnliga telefonsjuksköterskor har haft med föräldrarna.