Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen gjorde i somras flera oanmälda inspektioner av Danderyds sjukhus. Hård kritik riktas nu mot de ständiga överbeläggningarna  och de följder detta får för arbetsmiljön och patientsäkerheten. Enligt Socialstyrelsen verkar överbeläggningarna ha accepterats som ett normaltillstånd.

 Stora risker

Det medför inte bara omfattande risker för belastningsskador utan också stora psykiska påfrestningar och allvarlig risk för felbehandlingar och hälsofarlig stress, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Så sent som i förra veckan slog Socialstyrelsen fast att överbeläggningar, ovan personal och hög arbetsbelastning kan ha bidragit till att patienter dött på sjukhuset.

Socialstyrelsen kräver nu att sjukhuset senast den 18 november redovisar hur man ska komma tillrätta med situationen.

Riskerar förbud

Sjukhusledningen har också meddelats att Arbetsmiljöverket efter den 21 januari 2011 överväger att förbjuda att sängar placeras i trånga utrymmen där personalen har svårt att röra sig och utföra sitt arbete.

Från och med då ska en skriftlig riskbedömning av de fysiska och psykiska arbetsmiljöriskerna göras varje gång antalet patienter överstiger det fastlagda antalet vårplatser på en avdelning.

Om inte villkoren uppfylls kan sjukhuset tvingas betala vite.

Efterlyser mer resurser

– Det är bra att myndigheterna säger ifrån. På Danderyds sjukhus har vi haft en oerhört hög belastning med väldigt många patienter de sista åren. Det har inte funnits några tendenser på att volymerna skulle minska, snarare tvärtom, säger Ann-Sofi Björkman, som är sektionsordförande för Vårdförbundet på sjukhuset.

Ytterst anser hon dock att det är en fråga för politikerna att ta tag i.

– Alla sjukhus i Stockholm har i dag för få vårdplatser. Det behövs fler vårdplatser och mer personal, säger hon.