Avtalet gäller från den 1 oktober i år och två år framåt. I första hand ska lokala överenskommelser träffas, men det finns ett golv som garanterar en löneökning på 3,6 procent.

Avtalet innehåller också förbättringar när det gäller sjuklönebestämmelserna.

Avtalet i korthet:

• Avtalet gäller i 24 månader från den 1 oktober.

• Löneutrymmet fördelas genom lokala förhandlingar. Om man inte kommer överens ger det lägst en löneökning på 1,8 procent eller minst 395 kronor den 1 oktober 2010 och den 1 oktober 2011.

• Löneökningarna fördelas lokalt med tydliga åtgärdsplaner för anställda med låg löneökning, vilket ger ökat fackligt inflytande.

• Sjuklönen utökas till att omfatta också dag 91 till dag 364 i en sjukperiod. Hittills har sjuklönen bara omfattat dag 15 till dag 90.