När Högskolan i Kristianstad och Makerere university i Uganda startar ett utbytesprogram handlar det om att studierna ska ge nya kunskaper och möjligheter. Lärare och sjuksköterskestudenter från Uganda ska få tillfälle att lära sig ny teknik och moderna arbetsmetoder och svenska lärare och studenter ska få träna sig i att vårda under knappa omständigheter. De ska också skaffa sig kunskaper om tropiska sjukdomar, skriver Kristianstadsbladet.

Utbytesprogrammet handlar framför allt om att lära sig om varandras kulturella olikheter.