Vårdfokus kartläggning visar att 75 procent av Vårdförbundets avdelningar anser att varsel och uppsägningar av personliga skäl ökar. Ofta är det anställda som inte klarar att prestera hundra procent som hamnar i kläm.

Negativt för arbetsgivarna

Trenden mot ett tuffare arbetsklimat har pågått sedan mitten av 1990-talet och är internationell, säger TCO:s utredningschef Roger Mörtvik. Han menar att i längden är det här negativt även för arbetsgivaren och frågan är vad arbetsgivarna ska göra för att möta denna trend.

– Vi kan hamna i en situation där många är utanför arbetsmarknaden därför att kraven på de anställda är för höga samtidigt som vi lider brist på arbetskraft. Jag tror att parterna borde sätta sig ner och diskutera fram en kompromiss där arbetsgivarna skulle kunna få mer flexibilitet, de anställda mer utbildning och kompetensutveckling, samtidigt som man tar på sig att göra arbetsplatserna mer toleranta mot människor som inte presterar hundra procent, säger han.

Skatterabatt till företag

Det skulle kunna vara ett uppdrag för staten att initiera en sådan diskussion, menar Roger Mörtvik.

– Staten kunde kanske ge en skatterabatt till de företag som har kollektivavtal som leder till ett inkluderande arbetsliv. Lösningen är i alla fall inte ännu tuffare och mer stelbenta regler, säger han.

Kaj Nyman

Kaj.Nyman@vardforbundet.se

Helena Mirsch

Helena.Mirsch@vardfobunde.se