Den här gången riktas uppmaningen att ta rast till medlemmarna i Kalmar, Halland, Jämtland och Gotland. Samt till medlemmarna i Stockholm som fick samma uppmaning i våras.

– Det blev uppmärksammat förra gången. Inte minst bland patienterna som tycker att det är självklart personalen ska hinna äta. Men det räcker inte att påminna personalen en gång. Därför kör vi igång ännu en kampanj, som vi också kopplar till frågan om säker vård, säger Stockholmsavdelningens ordförande Ulla Althin.

Hur många som verkligen tog ut sin lagstadgade rast förra gången det begav sig vet hon inte. Nu kommer avdelningen dock att göra en uppföljning av resultatet.

– Vi hoppas självklart att kunna påverka arbetsgivaren. Tar alla våra 14 400 medlemmar här i Stockholm ut sina raster blir det rätt uppenbart att det är för lite personal i vården i dag, säger Ulla Althin.

Kampanjen startar på måndag och pågår veckan ut.