Perskonskadeförbundet RTP vill att såväl vården som samhället i övrigt slutar att använda sig av begreppet whiplashskada.

Förbundet får medhåll av Nackskadecentrum och Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

– Vi ser de problem som uppstår för patienter om de säger att de ”har en whiplashskada”. Många inom sjukvården, försäkringsbolag och rättsinstanser uppfattar whiplash som något mystiskt, säger överläkaren Hans Westergren vid Nackskadecentrum.

I de fall där det behövs ett förtydligande av vad som har orsakat nack- och ryggskadan föreslås ”till följd av whiplashrelaterat våld”.