Agneta Wiberg, Vårdförbundets ordförande i Uppsala, ser inte något direkt samband mellan de olika chefsavgångarna på Akademiska sjukhuset.

– Avdelningschefen på akuten tvingades att lämna sitt uppdrag för att hon satte sig emot en omorganisation. Om verksamhetschefens avgång var frivillig eller inte vet jag inte. Men jag vet att de har en otroligt jobbig situation när det gäller ledarskapet på akut- och rehabdivisionen, säger hon.

När det gäller sjukhusdirektörens avhopp har Agneta Wiberg inte fått någon annan information än den som funnits att läsa i pressen: Sparbetinget är stort och sjukhusdirektör Marie Beckman Suurküla anser inte att hon kan utöva det ledarskap hon vill.

Vill se framåt

Hur omvårdnadspersonalen kommer att påverkas av bytet på toppen har Agneta Wiberg svårt att avgöra, men hon väljer att se framåt och hoppas på en positiv utveckling.

– Det behövs en sjukhusdirektör som ser sjukhuset som en helhet. Inte som sju småsjukhus – vilket indelningen av sju divisioner med egna ledningar har utvecklats till. Vi hoppas också att man kommer att se annorlunda på sparbetingen, som hittills har varit desamma oavsett vilken verksamhet man bedriver.

Bör förstå vikten av omvårdnad

För den patientnära vårdens skull hoppas hon också på en högsta chef som ska förstå vikten av att ha omvårdnadskompetens i sin ledningsgrupp.

– Marie Beckman Suurküla tog bort omvårdnadschefen från ledningen – utan att tillsätta någon ny. Om sjukhuset ska kunna erbjuda en säker och god vård i framtiden gäller det att ta tillvara på professionernas gemensamma kunskap. Det behövs en sjukhusdirektör som ser hela teamets betydelse, säger Agneta Wiberg.