Arbetsbelastningen på akutcentrum på Centralsjukhuset i Kristianstad är hög och av 200 anställda har 19 slutat under året. För tidningen Kristianstadsbladet förklarar chefen för akuten, Ola Norrhamn, att en orsak är att flera har gått vidare till utbildning.

Hög arbetsbelastning

Jan-Eric Hansson, förtroendevald sjuksköterska på akutcentrum, bekräftar för Vårdfokus.se att det är en av anledningarna. Men en annan, och ännu viktigare, är den höga arbetsbelastningen.

– Vi har mer än en hög arbetsbelastning, och jag hävdar att vi gör mer än vi har personal till. När jag började här för 34 år sedan hade vi 15 000 patientbesök per år. I dag har vi en bit över 30 000, säger han.

Patienterna är kvar

De flesta lämnade akutcentrum i samband med en neddragning när närsjukvården flyttades ut från sjukhuset. Den utflyttningen har dock inte gjort arbetstrycket mindre.

– Besöken till läkarna försvann, men vi har många av patienterna i vår triage. I år har vi budgeterat för 5 000 triagebesök, men vi kommer att hamna på det dubbla, säger Jan-Eric Hansson.

Kortare tid för återhämtning

En annan orsak till det ökade arbetstrycket är att arbetstidsmodellen som gav en viss kompensation till den som arbetade växelvis dag och natt har tagits bort. Återhämtningstiden har förkortats, vilket sliter både fysiskt och psykiskt på personalen, berättar Jan-Eric Hansson. Men han är hoppfull om att fack och arbetsgivare i pågående förhandlingar ska hitta en lösning.

– Det finns öppningar. Både Vårdförbundet och arbetsgivaren vill lösa problemet. Frågan är förstås vad det ska kosta. Men efter gårdagens förhandlingar skiljdes vi åt i samförstånd.

Chefen på akuten, Ola Norrhamn, säger till Kristianstadsbladet att det inte är några problem att rekrytera nya medarbetare. Att det finns en attraktion i att arbeta på akuten håller Jan-Eric Hansson med om, men problemet är att erfaren och kompetent personal slutar och ersätts av nyutbildad.

– Vi har ett kompetenstapp. Det tar ett par år att lära upp ny personal.