Haide Gårdlind Mellgren är förtroendevald för Vårdförbundet på sjukhuset. Hon är bekymrad över att schemaläggningen är så ”spretig” när man inför rotationstjänstgöring på Näl.

– Ett schema ska läggas så att det följer solen: dag-kväll-natt. Men så gör man inte, det är strönätter här och där, kväll-dag och så vidare. Jag tycker att man ska tänka helt annorlunda när det gäller schemaläggningen, säger hon.

Föreslår mer sammanhängade nattperioder

En idé hon har är att ha mer sammanhängande perioder med nattjänstgöring och andra med dagarbete. Det skulle vara mer skonsamt för dem som arbetar.

– Arbetet är mer stressigt nu, både på dagen och natten. Men när man lägger scheman utgår man från att det är i vården som det var för femton år sedan. Nu kan man inte bara vaka på nätterna, det är fullt upp med vårdarbete då också, säger hon.

Annat arbetstidsmått

Haide Gårdlind Mellgren berättar att hon har försökt få ledningen att gå med på ett annat arbetstidsmått än de drygt 36 timmar som gäller för rotationstjänstgöring. Hittills utan framgång.

I stället löser man det genom att de som inte orkar med att arbeta natt skaffar sig läkarintyg.

Enligt personalchefen Peter Larsson hittar man lösningar på individnivå för dem som på det sättet visar att de inte kan arbeta natt. Han tycker till och med att det är positivt att det finns personal som har fått läkarintyg.

Ser problemen

– Det visar att vi har en process som lyfter upp problemet. I det sämsta av alla fallen fångar vi inte upp dem som inte mår bra. Det är klart att vi försöker lösa det på individnivå, säger han till ttela.se.

Haide Gårdlind Mellgren håller med; man försöker lösa individernas problem och har hittills lyckats.

– Men vad händer när det inte finns fler möjligheter att lösa dem? Rotationstjänstgöring införs på så många ställen, säger hon.

”Börja på Ikea i stället”

Hon fruktar att gamla erfarna sjuksköterskor tvingas sluta eftersom de inte orkar med att jobba på de scheman som skapas.

– De är ryggraden i vår verksamhet och tycker att det är roligt att jobba här. Men de orkar inte med de nya schemana – en del pratar om att ta jobb på Ikea i stället. Vi kommer att tappa kompetens och vi kommer att få lita till bemanningsföretag. Så i stället för att spara pengar kommer det att bli dyrare för sjukhuset, tror hon.

Svårt rekrytera unga

Haide Gårdlind Mellgren är också rädd för att de dåliga schemana kommer att påverka rekryteringen till sjukhuset.

– Det handlar inte bara att behålla dem vi har. De unga är inte så bundna till orten som de äldre. Kommer de att acceptera att arbeta på dessa scheman? undrar hon.