Rationaliseringar på arbetsmarknaden har ofta ett negativt inflytande på de anställdas hälsa, men de negativa faktorerna kan minskas eller undvikas med ett bra ledarskap.

Det sägs i en forskningsrapport från institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. I dagens Göteborgs-Posten intervjuas en av forskarna bakom rapporten, Jörgen Winkel. Tillsammans med kollegan Rolf Westergaard har han gått igenom den samlade vetenskapliga litteraturen på området under de senaste 20 åren.

De har kommit fram till att sjukskrivningar som beror på smärtor i rörelseapparaten har planat ut, medan de mentala problemen fortsätter att öka. Värst drabbas anställda inom hälsosektorn.

– För industrin handlar det om att producera smartare i den globala konkurrensen, det vill säga minska kostnaderna för att bli konkurrenskraftig. För sjukvården handlar det om att ge bättre vård, för samma peng eller samma vård för mindre peng, säger Jörgen Winkel till GP.

Ett ledarskap baserat på dialog har en dämpande effekt på problemen, medan det finns starka vetenskapliga bevis för att ett auktoritärt ledarskap har en mycket negativ effekt.