En av de stora utmaningarna för barnepilepsiteamet på Skånes universitetssjukhus är att motarbeta människors fördomar. De omkring ett tusen barn i Sverige som varje år insjuknar i epilepsi tvingas kämpa mot människors förakt mot svaghet. I dag får teamet ta emot 100 000 kronor i prispengar av Föreningen Margaretahemmet i Knivsta.

Sjuksköterskan Eva Dehlin har varit med sedan starten 1989.

– Min profil har redan från början varit att motarbeta fördomar genom att sprida kunskap i de miljöer där barn befinner sig. Det är viktigt att verka för öppenhet och att höja statusen på sjukdomen. Epilepsi får inte lika mycket uppmärksamhet som andra svåra sjukdomar under barnaåren, säger hon.

Det första i sitt slag

Barnepilepsiteamet var det första i sitt slag när det startades av barnneurologen Gösta Blennow. Eva Dehlin beskriver honom som en nytänkare.

– Det vi gjorde då var ett pionjärarbete för att komma fram till vad patienterna behövde. Han hade en helhetssyn på behandlingsarbete och jämställde socialt behandlingsarbete med medicinskt. Det är fortfarande inte självklart när behandling diskuteras inom sjukvården.

Priset ser Eva Dehlin som en viktig bekräftelse på att de har gjort ett bra arbete.

– Det gör också att det är ännu roligare att fortsätta, säger hon.

Prispengarna på 100 000 kronor ska användas till vidareutbildning.