Sedan flera år tillbaka erbjuder Blekingesjukhuset ett så kallat sommarpaket, alltså extra pengar eller ledighet till anställda som kan tänka sig att byta ut hela eller delar av semesterperioden juni, juli och augusti. Som mest kan den som nappar på erbjudandet få 15 000 kronor utöver den vanliga lönen, eller två till tre extra semesterveckor.

Men sjuksköterskor som Vårdfokus har talat med berättar att få har utnyttjat erbjudandet, bland annat för att de inte fick någon information. Den bilden delas av Annika Wåhlin, ordförande i Vårdförbundets avdelning Blekinge.

– Jag har inte hört talas om någon medlem som har fått de här pengarna. Vi har också flera enheter som har velat använda sommarpaketet men som inte har fått göra det. Dessutom har arbetsgivaren hittat olika sätt för att gå runt det hela, säger hon.

Ett exempel på det är att ta in föräldraledig personal i stället för att behöva använda sommarpaketet.

Antalet intresserade sjunker

Personaldirektör Östen Sjösten bekräftar att det inte var så många som nappade i år. Totalt betalades ersättning ut för drygt 72 dagar, hälften så många som året innan. Han menar dock att informationen har gått ut.

– Det har stått på intranätet även om det kanske inte är så lätt att hitta det där. Men alla linjechefer har också vetat om det, säger han.

Kritikerna menar att erbjudandet mest är ett slag i luften och att arbetsgivaren har hittat sätt att slippa behöva använda sommarpaketet?

– Sommarpaketet är ingen rättighet utan ett sätt att lösa rekryteringssituationen på sommaren. I första hand vill vi att alla ordinarie medarbetare ska ha en sammanhängande vila. Om det inte går att lösa ger vi en stimulans till de som kan tänka sig att jobba under sommaren, säger Östen Sjösten.