Landstinget i Blekinge har ett underskott på 70 miljoner kronor. För att förbättra ekonomin föreslår landstingsstyrelsen bland annat att patientavgifterna höjs vid årsskiftet. Avgiften för läkarbesök på vårdcentral ska höjas från 120 till 150 kronor, och besök hos läkare på Blekingesjukhusets mottagningar ska kosta 300 kronor i stället för 250.

Landstingsdirektör Jan Svanell säger till Blekinge läns tidning att förslaget ger sex miljoner mer i intäkter. ”Inte särskilt mycket”, kommenterar Vårdförbundets ordförande i Blekinge, Annika Wåhlin.

– Den politiska ledningen har tidigare velat göra vården tillgänglig för alla, och det har varit viktigt att inte plånboken ska avgöra om man söker vård eller inte, säger hon.

Saknar patientsäkerheten

I jakten på besparingar saknar Annika Wåhlin förslag om hur patientsäkerheten ska förbättras.

– 20 procent av vårdens kostnader går till att behandla vårdskador. Tänk så mycket pengar vi skulle spara, och så mycket lidande vi skulle bespara patienterna, om vi fick möjlighet att utveckla arbetsmetoderna. Jag förstår inte hur man har råd att inte satsa på patientsäkerheten, säger hon.

Annika Wåhlin har tidigare kritiserat sjukhusledningen för att inte lyssna på medarbetarnas förslag till förbättringar. Nu är hon orolig för att det kan bli ännu sämre med det.

– Sjukhuset har minskat personalstyrkan och i den allt mer slimmade organisationen försvinner utvecklingstiden. Det innebär att det inte längre finns tid att diskutera förslag till förändringar, säger hon.