Personalen på Blekingesjukhuset har tidigare fått veta att sjukhusets underskott har uppgått till ca 140 miljoner kronor. Nu uppger Sveriges Radio P4 i Blekinge att cheferna informerats om att det är 200 miljoner. Det innebär att 60 miljoner måste sparas de närmaste två månaderna.

Kommunals sektionsordförande på sjukhuset säger att stora besparingar redan har gjorts, och att det knappast går att dra ner på kostnaderna ännu mer. Sjukhusledningen hoppas på viss lindring i form av ett extra budgettillskott på omkring 15 miljoner kronor för en nyligen genomförd organisationsförändring.

Landstingspolitikerna har också räknat med att underskottet blir 137 miljoner, som sjukhusledningen tidigare har informerat om.  Landstingsrådet säger till Sveriges Radio att han räknar med att det fortfarande gäller.

Nu tvingas sjukhusledningen att de närmaste två månaderna säga stopp till all övertid, till hyrläkare och till nyanställningar. Dessutom kommer allt som inte är akut att läggas på is.