Det är en grupp forskare vid Uppsala universitet som i djurförsök har upptäckt sambandet mellan brännande smärta och klåda. I ett pressmeddelande från universitetet beskriver de fynden som mycket överraskande.

Överdriven klåda är inte bara obehagligt utan också svårt att behandla. Det är en vanlig komplikation efter exempelvis operationer och brännskador. Eksem och andra hudsjukdomar kan också ge mycket besvärande klåda.

De nya rönen ger hopp om att hitta nya behandlingsmetoder. Studierna visar bland annat att det troligen går att dämpa klådan genom att exempelvis aktivera smärtfibrer.