I en debattartikel i Göteborgsposten i dag ställs arbetsgivarna i kommuner och landsting till svars för att de lägger ansvaret för vårdkvaliteten inom vård och omsorg om äldre på sjuksköterskorna. De konstaterar att omvårdnad av äldre kräver sjuksköterskor med hög teoretisk och praktisk kompetens på avancerad nivå, men att de flesta arbetsgivarna förutsätter att sjuksköterskorna skaffar sig denna specialistkompetens på egen bekostnad och utan löneförhöjning efter avslutad utbildning.

Kompetens inte lika viktigt i äldrevård?

Författarna ställer frågan om det verkligen är rimligt att sjuksköterskorna själva ska ansvara för att vårdkvaliteten säkras genom att fortbilda sig på sin fritid, och pekar också på att sjuksköterskorna också tar ansvar för övrig personals fortbildning. De lyfter också det faktum att arbetsgivaren kräver att exempelvis barnmorskor och distriktssköterskor har specialistutbildning, och även stödjer deras utbildning ekonomiskt, och ställer frågan varför det inte är lika viktigt med specialistkompetens inom äldrevården.

Omöjligt kombinera heltidsarbete med studier

Författarna till debattartikeln representerar högskolan i Kristianstad, Göteborgs universitet, Hälsohögskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet, Högskolan väst och Lunds universitet. De erbjuder gemensamt en specialistutbildning på avancerad nivå om 60 poäng på distans. Av 80 antagna studenter i januari 2010 hade 30 lämnat återbud efter tre veckor, främst för att de inte fick ledigt för studier inom tjänsten, och att halvtidsstudier inte var möjligt att kombinera med heltidsarbete, små barn och sjuka föräldrar. De flesta av studenterna hade ingen betald ledighet för studier.