Svenska Dagbladet skriver i dag att forskare hoppas mycket på en pågående studie där ett vaccin mot diabetes testas på barn och ungdomar i Europa. Forskarna tror att sjukdomen ska kunna hejda eller bromsa sjukdomsförloppet.

Många liknande studier har inte hållit

Men Gisela Dahlquist, professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus är kritisk till att forskarna uttalar sig så hoppfullt  när det är ett tidigt skede och en liten studie.

– Som forskare måste man avvakta solida resultat innan man går ut på det här sättet. Det finns många liknande studier som har visat sig inte hålla, därför tar jag även denna med en rejäl nypa salt, säger hon.

Krävs många stora studier

Gisela Dahlquist anser att forskarna på det här sättet inger falska förhoppningar hos föräldrar och barn.

– Det är sådana här hoppfulla uttalanden i ett alldeles för tidigt skede som gör att föräldrar vänder sig till sjukvården och ber att få behandlingen för sitt barn. Sådan behandling kan inte bli aktuell förrän många stora studier har visat att fördelarna överväger eventuella risker.