Det var under våren 2008 som Landstinget Halland beslutade sig för att använda Norrbottens läns landstings egenhändigt framtagna vårdadministrativa system, VAS. Det utvecklades i början av 1990-talet och när det väl togs i bruk i Halland upplevde personalen att det var svårhanterligt och omodernt.

Enligt Hallandsposten går det inte att styra med en mus utan endast med knapptryckningar.

I dag utvecklas VAS gemensamt av landstingen i Norrbotten, Jämtland och Halland. För ett år sedan avsatte de tillsammans 40 miljoner kronor för att uppgradera systemet så att det bättre stämmer överens med dagens teknik och behov.

Från och med årsskiftet börjar det nya systemet – VAS Plus – successivt installeras i Halland.