I över tio års tid har Kent Fridell studerat hur ny teknologi påverkar arbetet på röntgenavdelningar. ”Att du har tålamod” har kollegerna sagt. Nu har hans tålamod belönats av organisationen The International medical informatics association, IMIA, som varje år går igenom alla vetenskapliga tidskrifter inom området medicinsk informatik.

– Organisationen var inte helt känd för mig innan jag fick den här uppmärksamheten, och jag har nog inte riktigt förstått hur stort det här är, säger Kent Fridell.

Ingår i licentiatavhandling

Den hyllade artikeln ingår i hans licentiatavhandling som publicerades 2008, och är en studie av hur ny teknologi påverkar yrkesroller, arbetssätt och organisation på röntgenavdelningar.

– Studien visar bland annat att arbetsuppgifter som tidigare har utförts av radiologer har övergått till röntgensjuksköterskor. Det är intressant, för det är sällan läkaruppgifter går över till sjuksköterskor, säger han.

Skiftet beror inte på att radiologer inte vill utföra arbetsuppgifterna längre, utan på att den nya tekniken gör omvägen över läkarna överflödig. Röntgensjuksköterskornas yrkesroll har breddats och fördjupats. De kan göra bedömningar själva och behöver inget okej från läkarna.

– Datoriseringen har snabbat upp arbetsflödet och gjort jobbet mer spännande och utmanande för röntgensjuksköterskorna, samtidigt som de ibland kan sakna en expert att fråga eller den kommunikation det innebar.

Färre möten

Den nya tekniken innebär också färre möten och mindre kommunikation på röntgenavdelningen. Förr samlades röntgensjuksköterskorna kring framkallningsapparaten, där de väntade på röntgenbilderna. De med erfarenhet från den tiden saknar det utbyte av kunskap och information som väntetiden gav möjlighet till.

– Arbetsgivare har försökt att placera ut vattenautomater i hopp om att personalen skulle samlas där för en stunds informationsutbyte i stället, men det fungerade aldrig, säger Kent Fridell.