Tobak orsakar en halv miljon dödsfall per år i EU:s medlemsländer. För att förebygga ohälsa vill EU skärpa reglerna i Tobaksproduktsdirektivet (2001/37/EC) från 2001, skriver Tobaksfakta.se.

Direktivet ska anpassas  till nya vetenskapliga rön, nya produkter och allt mer avancerad marknadsföring från tobaksindustrin. Och alla medborgare har samma rätt att komma med synpunkter som myndigheter och organisationer.

På EU:s hemsida finns en blankett med frågor kring kommissionens 6-punktsförslag, flera svarsalternativ och ytterligare frågor. Texten är på engelska, men det går bra att svara på svenska. Tobaksfakta.se hjälper till med guidning.

Just den här veckan är det Tobaksfria veckan i Sverige, en nationell uppmärksamhetsvecka kring tobak.