Ekonomisk ideologi, inte praktisk krisbekämpning. Det, menar Epsu, den fackliga paraplyorganisationen för alla europeiska fackförbund inom den offentliga sektorn, att regeringarna i Europa ägnar sig åt. Det drabbar vård, skola och omsorg och skapar därmed ökade hälso- och klassklyftor i Europa.

Det är en nedslagen Ingrid Frisk som ringer från Epsus styrelsemöte i Bryssel. Krisrapporterna från länderna runt om i Europa avlöser varandra. Och den utveckling ombuden berättar om är allt annan än den hon skulle vilja höra. Ingrid Frisk är vice ordförande för Vårdförbundet och sitter med som en av de svenska representanterna i styrelsen för Epsu.

25 miljoner arbetslösa

Antalet arbetslösa i Europa är 25 miljoner. Siffran är ett resultat av både finanskrisen och av de motåtgärder som de europeiska regeringarna har satt in. Motåtgärderna handlar bland annat om att skära i de offentliga utgifterna.

Det är kontraproduktivt, tycker Ingrid Frisk, och hänvisar bland annat till den svenske forskaren Bo Rothstein, som har visat att det inte finns något som säger att den offentliga sektorns storlek skulle göra budgetkriserna värre.

Hon säger att hon blir skärrad när hon får höra hur klyftorna inte bara inom länderna utan också mellan länderna i Europa går isär. Historien är inte så uppmuntrande när det gäller vad som kan hända om klyftorna blir för stora.

”Så byggs inget socialt Europa”

– Det som sker leder till sämre hälsa och ökande klyftor. På det sättet bygger man inget socialt Europa, säger hon.

Pensionerna står också på dagordningen. Regeringarna ser pensionssystemen enbart som ett besparingsobjekt. Det är helt fel väg att gå, menar Epsu.

– Man skär i skolsystemen – men hur ska folk kunna jobba till 65 eller 67 år om de inte får kompetensutveckla sig? Det finns inga förslag om bättre arbetsmiljö – men hur ska folk orka jobba längre om inte arbetsförhållandena blir bättre? Hur ska Europas kvinnor vilja föda barn om besparingarna gör det omöjligt att kombinera familj och arbete? frågar Ingrid Frisk.

Dessutom, säger Epsu, kan man inte byta pensionssystem vart tionde år. Det handlar om långsiktiga åtaganden.

Bekymmersamma privatiseringar

De pågående privatiseringarna är också ett bekymmer. Sverige är rätt skyddat i det avseendet, men så nära oss som i Storbritannien finns det exempel på hur outbildade kvinnor från andra länder hyrs in för att jobba någon vecka och sedan får åka hem igen.

– Vad betyder det för kvaliteten i vården? undrar Ingrid Frisk retoriskt.

Epsu pekar på att nedskärningarna inte bara drabbar dem som arbetar i vård, skola och omsorg utan också dem som använder sig av dessa tjänster.

Manifestationsdag 15 december

Fackens motåtgärd är opinonsbildning. Därför har man utlyst den 15 december till manifestationsdag mot den pågående nedrustningen. Dagarna därpå samlas EU:s regeringschefer till sitt sedvanliga toppmöte som avslutar den belgiska ordförandeperioden under andra halvåret 2010.

Uppdaterad kl 8:50