I dag tar regeringen emot Folkhälsoinstitutets ”Folkhälsopolitisk rapport 2010”. I den konstateras att en bra start i livet skulle bespara samhället utgifter på minst 120 miljarder kronor per år.

Ett av förslagen är därför att så kallade folkhälsofonder inrättas för en mer långsiktig planering med tidiga åtgärder för barn och unga med särskilda behov. Folkhälsoinstitutet anser nämligen att budgetsystemet gynnar ett kortsiktigt tänkande. Ett annat förslag är att kommunernas ansvar för folkhälsofrågor ska regleras i lag.

Hälso- och sjukvården bör bli bättre

Folkhälsoinstitutet anser också att hälso- och sjukvården borde utveckla sitt hälsofrämjande arbete. Västerbottens läns landsting framhålls som ett gott exempel. Där erbjuds invånarna regelbundna hälsokontroller och aktiv rådgivning vilket har förbättrat kostvanorna, minskat rökningen och därmed antalet personer som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Färre röker och dricker 

Två ljuspunkter i folkhälsan hålls fram: Allt färre röker dagligen och totalkonsumtionen av alkohol har minskat något. Folkhälsoinstitutet anser att det är tack vare regeringens satsningar på nationella handlingsplaner och samordningsfunktioner.