Att betydligt fler än män än kvinnor får sina arbetssjukdomar godkända har länge varit känt. Men bristen på jämställdhet är inte det enda problemet med arbetsskadeförsäkringen, anser försäkringsbranschen och tillsätter en arbetsskadekommission som ska ledas av Björn von Sydow.

Bristerna i dagens arbetsskadeförsäkring är många och allvarliga. Det skriver Försäkringsförbundets verkställande direktör, Christina Lindenius och Björn von Sydow, ordförande i Arbetsskadekommissionen, på Dagens nyheters debattsida i dag.

Saknar tydliga riktlinjer

En arbetsskadeförsäkring ska bidra till goda arbetsmiljöer, främja återgång till arbete och ta ett ansvar för de totala kostnaderna, skriver artikelförfattarna. Dagens försäkring anser de saknar tydliga riktlinjer för vad som är en arbetsskada och dessutom saknar Försäkringskassan system för att sammanställa och uppdatera forskning som underlag för sina bedömningar.

Försäkringsbranschen är också kritisk till de långa väntetiderna för rehabilitering och till att det är svårt att få en bild av vad arbetsskadorna kostar individ och samhälle. Enligt en studie som har gjorts på uppdrag av Arbetsmiljöverket kan kostnaderna uppgå till mellan tre och fyra procent av Sveriges samlade ekonomi.

Kommissionen, som tillsätts av Försäkringsförbundet, ska bestå av forskare inom medicin och ekonomi samt personer med erfarenhet av arbetsskadefrågor.

Uppdraget ska vara slutfört den 31 augusti 2012.