– Företagshälsovården är en mycket viktig aktör inom folkhälsoarbetet och det är oerhört spännande att få den första professuren i företagshälsovårdsforskning, säger Irene Jensen.

Hon disputerade 1993 på en avhandling om behandling av ryggbesvär och är professor i personskadeprevention vid Karolinska institutet i Stockholm. Hon leder en forskargrupp vid institutionen för folkhälsovetenskap som studerar rehabilitering och sjukfrånvaro och hon har medverkat i flera statliga utredningar.

Det är staten som genom Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Fas, och Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård, nu satsar på att lyfta företagshälsovård till ett eget forskningsområde.

Forskningen ska dels inriktas på förebyggande och rehabiliterande insatser i vården och dels på att höja kvaliteten på utbildningen inom företagshälsovård. Förutom pengar till en professur blir det också två forskningsprogram och ett forskarnätverk.