Det är staten genom Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, och Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård som står bakom initiativet, rapporterar Läkartidnigen.

Beslut om professuren tas den 17 november och nio personer har sökt tjänsten. Den forskning som ska bedrivas ska bland annat se på företagshälsovårdens roll i att minska sjukfrånvaron och stödja återgång i arbete.

Finansieringen av professuren är sexårig, sen är det tänkt att forskningen ska stå på egna ben.