Den första avspärrningen gjordes under Almedalsveckan i somras. Bänkar, gräsmattor, badplatser och dammen i centrala Almedalen spärrades av och försågs med skyltar av typen ”Den här bänken används inte fullt ut. Det gör inte våra kunskaper heller”.

Kampanjen har sedan fortsatt. Under valrörelsen fick partierna i sina valstugor alldeles för små tårtor i förhållande till den kartong de var packade i, och nu i veckan delas godispåsar ut med alldeles för små chokladbitar.

300 skrotcyklar

Den här veckan har Vårdförbundet spärrat av olika platser runt om i landet som ett led i Vårdförbundsveckan. Och, som sagt, placerat ut 300 skrotcyklar runt om i Stockholm. En av dem står förstås utanför Vårdförbundets kansli på Adolf Fredriks kyrkogata. En annan utanför arbetsgivarorganisationens Sveriges kommuner och landstings högkvarter på Hornsgatan.

– Cyklarna ska ses som en påminnelse om att vår kunskap inte används fullt ut i vården, vilket leder till risker för patienten. Villkoren för våra professioner måste förbättras om vi vill ha en säker vård i Sverige, säger Anna-Karin Eklund på Vårdförbundets hemsida.

Lars Ohly och Peter Eriksson

I kampanjen ingår också några filmer på förbundets hemsida. Bland dem som har intervjuats finns vänsterledaren Lars Ohly, miljöpartiets Gustav Fridolin och Peter Eriksson. De berättar vad de tycker inte används fullt ut.

Kampanjen har uppmärksammats i många medier runt om i landet. Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund är förstås nöjd med det. Men att en cykel har placerats utanför arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL:s, huvudkontor ska inte tolkas som en särskild signal till arbetsgivarna inför förhandlingarna som snart ska inledas.

– Nej, så ska det inte tolkas. Men som att vi ska försöka nå beslutsfattarna där de finns, att få också deras uppmärksamhet.

Brister dubbelt

Anna-Karin Eklund menar att bristen egentligen är dubbel: både att den kunskap som finns inte används fullt ut, men också att det faktiskt råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor.

Kanske en tredje brist, brist på kunskap hos beslutsfattarna?

– Ja och nej. De vet nog vilka kunskaper vi har, däremot ska de ju samla sig till bra beslut också. Där brister det, säger Anna-Karin Eklund.

Rättas till lokalt

Och även om cykeln står på Hornsgatan i Stockholm påminner hon om att besluten fattas lokalt, på sjukhus lika väl som i de politiska rummen.

– Det är framför allt lokalt bristerna kan rättas till, säger Anna-Karin Eklund.