Ett av Barack Obamas vallöften var att reformera sjukvårdssystemet så att alla medborgare i USA skulle få tillgång till sjukvård via en försäkring. Var tionde invånare i USA har i dag ingen sjukvårdsförsäkring.

Det tog president Obama lång tid och stora ansträngningar att baxa reformen genom kongressen, under stort motstånd från de republikaner som nu i höst har vunnit stora framgångar i valen till representanthus och senat.

Flera hot

Men det är inte bara republikanerna som utgör ett hot mot reformen. Det gör också sjukvårdssystemet i sig. Det hävdar i alla fall läkaren Pauline W Chen i en debattartikel i New York Times i förra veckan.

Hon bygger sin artikel på en 586-sidig rapport som publicerades tidigare i höst av det oberoende forskningsinstitutet IOM, Institute of medicine.

Samtidigt som 32 miljoner nya vårdtagare ska in i systemet kommer var tredje läkare att gå i pension under de närmaste tio åren. Bristen på läkare kommer att öka från 7 000 till 100 000. Men varför är det så tyst om sjuksköterskornas roll, undrar Pauline W Chen.

Sjuksköterskorna kan rädda sjukvården

Det är den tystnaden som IOM försöker bryta. I sin rapport, the Future of nursing. Leading change, advancing health, lyfter de fram just sjuksköterskorna som den grupp som kan rädda sjukvården – bara de får använda sina kunskaper ”fullt ut”. Eller som det uttrycks i rapporten: “Nurses should practice to the full extent of their education and training”.

Rapporten från IOM handlar mycket om sjuksköterskornas utbildning. Den behöver stärkas på olika sätt. En akademisk karriär från grundutbildningen till masters- och doktorsnivån måste skapas. Andelen sjuksköterskor med hög akademisk kompetens måste bli avsevärt högre fram till 2020. Specialistutbildningen ses över. Det livslånga lärandet bli en naturlig del i sjuksköterskornas kompetensutveckling.

Många hinder

Men också hinder av olika slag måste tas bort. Det gäller främst alla de regler på olika nivåer som hindrar sjuksköterskor att använda sin kunskap och kompetens fullt ut. Ofta handlar det om att låta sjuksköterskor göra sådant som i dag är förbehållet läkare och – inte minst – få ersättning för det. Det handlar också om att släppa in sjuksköterskor på ledande positioner i sjukvården.

– Den här rapporten stöder det som vi länge har kämpat för, nämligen att det sjuksköterskor gör är avgörande för att ge omvårdnad av hög kvalitet och en vård med fokus på patienternas behov, kommenterar Karen Dahly, som är ordförande för ANA, American Nurses Association, i ett pressmeddelande.

Unikt tillfälle

Hon lyfter fram sambandet mellan de rekommendationer som finns i rapporten och den sjukvårdsreform som antagits av USA:s kongress.

– De skapar ett unikt tillfälle att omforma vårt nuvarande sjukvårdssystem till ett som lägger vikten vid samarbete och fokus på kvaliteten, säger hon.

Jobbet börjar i december 

Den grupp som har tagit fram rapporten har letts av Donna Shalala, som var USA:s hälsominister i Bill Clintons regering 1993-2001. Arbetet har pågått i två år.

I månadsskiftet november/december samlas en grupp  viktiga aktörer inom den amerikanska sjukvården, bland dem ANA, för en första diskussion om hur förslagen i den kan implementeras.