I helgen installeras nya professorer vid Linköpings universitet och årets doktorer promoveras under högtidliga former. Universitetet har under 2010 ökat antalet professorer i omvårdnad med fyra, därmed är de nu totalt fem.

De fyra nya professorerna för året är Anna Strömberg, som också är chef på avdelningen för omvårdnad, Karin Kjellgren, Carina Berterö och Tiny Jaarsma, som får sin professur i omvårdnad med inriktning mot lärande i vård och omsorg.