Som Vårdfokus rapporterade i går kan smärtstillande tabletter som innehåller paracetamol öka risken för att pojkar föds med missbildande könsorgan.

I dag går Läkemedelsverket ut med en uppmaning till alla gravida att undvika långtidsanvändning som endast bör ske i samråd med läkare.

”Allmänt bör gravida kvinnor rådgöra med läkare eller barnmorska vid användning av läkemedel samt noga läsa instruktionerna i bipacksedeln”, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Två studier visar ökad risk 

Upprinnelsen är en dansk epidemiologisk studie, ”Maternal use of acetaminophen, ibuprofen, and acetylsalicylic acid during pregnancy and risk of cryptorchidism”.

I början av oktober publicerades även en annan epidemiologisk studie från Finland och Danmark om samma frågeställning i tidskriften Human Reproduction. Studierna visar en möjlig, ökad risk för att testiklarna inte vandrar ner i pungen hos pojkar, så kallad kryptorkism, när mammor har använt paracetamol under flera veckor i början av graviditeten .

I den ena studien tycktes särskilt en kombination av paracetamol och andra receptfria smärtstillande preparat förknippas med en ökad risk för kryptorkism. I den andra studien noterades inte någon ökad risk om mamman använt paracetamol kortare tid än fyra veckor.

Paracetamol är ändå att föredra 

Slutsatsen är att gravida som behöver tillfällig smärtlindring kan välja paracetamol utan påtaglig risk och att det är bättre än att välja andra värktabletter.